Bratislava má v súčastnosti ako nosný systém verejnej dopravy električky.

Napriek tomu, že pôvodne sa plánovali 3 varianty vedenia trasy koľajovej trate v Petržalke:
polozapustený, povrchový a nadzemný s mimoúrovňovými križovaniami, nakoniec realizuje povrchový projekt klasickej električky s úrovňovými križovaniami.

Prvý úsek Šafarikové námestie – Jungmanova bol vybudovaný 2016 s duálnym rozchodom, ale do budúcna sa žiaľ s využitím tram-train žiaľ nepočíta a druhá časť úseku ( Jungmaniva – Janíkov Dvor ) bude mať len jeden rozchod pre električky.

Ďalšia etapa po Janíkov dvor je vo výstavbe a pôvodne mala byť do roku 2023, vieme však, že stavba je vo veľkom omeškani preto je pravdepodobnešie ukončenie až v roku 2025.

Okrem toho sa zatiaľ uvažuje aj s električkou:
1️⃣ od Šafárikovho námestia po trhovisko na Miletičovej, (vyberá sa trasovanie)
2️⃣ do Devínskej Novej Vsi (cez Bory)
3️⃣ do Vajnôr (ku železničnej stanici).

V ďalekej budúcnosti sa budú zvažovať aj trate:
4️⃣ do Vrakune cez Slovnaft a
5️⃣ do Ovsišťa cez Lido.

Veľmi pomaly sa pripravujú potrebné rekonštrukcie väčšiny električkových radiál, ktoré by mali priniesť vyššiu plynulosť, bezpečnosť a uľahčené prestupy na iné s pôsoby prepravy. Preto obyvateľia stále preferujú osobnú dopravu. Predovšetkým rodičia s deťmi.

Iné teraz platné strategické plány rozvoja verejnej dopravy zatiaľ neexistujú. Do budúcna je však jasné, že pomalá električka len v radiálach nemôže a nebude mať funkciu nosného dopravného systému v Bratislave. Jediným dlhodobo uržateľným nosným systémom v Bratislave je plnohodnotné podzemné metro, ktoré vyrieši problém verejnej dopravy na dlhé obdobie.

Len taký systém môže zásadne obmedziť osobnú dopravu do mesta a tým aj parkovanie a cyklotrasy v meste, preto treba túto víziu naplniť a rozbehnuť projektové prípravy.

Mám 25 ročné skúsenosti z investičnej prípravy aj veľkých investičných projektov (ako je napríklad diaľničný obchvat D4R7) po kvalitnej príprave a povoleniach sa vždy nájdu aj finančné zdroje – napríklad Európska investičná banka také projekty financuje spolu s podporou EÚ. Slovensko tieto zdroje, žiaľ, dostatočne nevyužíva, lebo nemá pripravené projekty, ale napríklad Praha na nové trasy metra ziskala už 2 miliardy EUR.

Paríž dokonca na nové trasy metra ide preinvestovať 80 mld. EUR, a príkladov je oveľa viac. Nie je ani pravda, že sme malé mesto na systém metra.

Vo svete je mnoho menších miest s metrom ako je Bratislava. Áno nebude to zo dňa na deň, ale bez naštartovania kvalitnej prípravy to nebude nikdy.

Je potrebné to naštartovať!

Ďakujem za Vašu podporu

vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. októbra 2022.