Milí priatelia,

kandidujem za poslanca do mestskej časti Bratislava - Vajnory, poslanca do mesta Bratislava a poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja.

V komunálnych voľbách 29.10.2022 kandidujem:

• za miestneho poslanca do zastupiteľstva mestskej časti Vajnory
Kandidujem za koalíciu politických strán: KDH, ZA ľudí, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a UMIERNENÍ

• za mestského poslanca do mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava
kandidujem za koalíciu politických strán : KDH, ZA ľudí, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a UMIERNENÍ, ALIANCIA-Maďari.Národnosti.Regióny

Vo voľbách do samosprávneho kraja 29.10.2022 kandidujem :

• za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Do zastupiteľstva BSK kandidujem za koalíciu politických strán: KDH, ZA ĽUDI, SME RODINA a Maďarského fóra – Magyar Fórum

Môj volebný program

Metro v Bratislave

Naštartujem proces prípravy projektu a povolení pre podzemnú rýchlo železnicu - METRO a prepojíme ju s MHD, prímestskou dopravou a regionálnymi vlakmi. Viac info

Budem pokračovať v rozvoji cyklochodníkov

Budeme pokračovať v príprave a realizácii nových cyklochodníkov v celom BSK s prepojením všetkých miest v kraji.

Rozvoj škôl aj škôlok

Zabezpečíme dostatok materských škôl a celkový rozvoj školstva viac integrovať so zamestnávateľmi a ich potrebami s cieľom zvýšiť vzdelávanie podľa potrieb.

Zabezpečím podporu podnikania

Aktívne budem podporovať verejno-súkromné partnerstvá v našom kraji prostredníctvom dotačných schém ale aj aktívnou spoluprácou s privátnym sektorom

Zabezpečím rozvoj nájomného bývania

Aktívne využijem svoje skúsenosti z prípravy a výstavby nájomného bývania na jeho rozvoj pre slabšie sociálne skupiny v rámci BSK.

Zlepšenie cezhraničnej spolupráce BSK

Zasadím sa zníženie administratívnych prekážok na cezhraničné aktivity a lepší prístup k finančným zdrojom pre malé a stredné podniky, a aby dostávali regionálnu podporu na zlepšenie cezhraničných aktivít.

Rozšírenie dostupného internetu

Zasadím sa o to, aby na verejných priestranstvách bol dostupný internet s lepšou rýchlosťou, aby sa v tejto elektronickej dobe bola ich konektivita zabezpečená.

Elektronizácia samosprávy

Zasadím sa, aby pri elektronizácii štátnej správy a samosprávy bolo zabezpečené aj dostatočné osobné aj online poradenstvo aj aj vzdelávanie v tejto náročnej oblasti.

Kto som?

Volám sa Milín Kaňuščák, narodil som sa 19. mája 1971 a vyštudoval som ekonomiku a riadenie stavebníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Svoje štúdium som ukončil v roku 1994 štátnou skúškou. Profesionálne sa venujem viac ako 30 rokov investičnému stavebníctvu a doprave.

V minulosti som bol manažérom Slovenskej správy ciest či generálnym riaditeľom sekcie cestnej dopravy, investičných projektov a PPP na ministerstve Dopravy, Výstavby a Regionálneho rozvoja. Skúsenosti z tvorby legislatívy a z riadenia projektov plánuje využiť k rozvoju mestskej časti Vajnory, Mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Predovšetkým v oblasti verejnej a cestnej osobnej dopravy. Napojenia verejnej dopravy na infraštruktúru mesta, VUC ako aj cestnú či diaľničnú sieť. Vajnory mám veľmi rád, žijem tu s rodinou od roku 2002.  Vo Vajnoroch aj podnikám, tu som založil svoju vlastnú spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o. , ktorá má dnes 18 rokov a je úspešná v odbore investičnej, stavebnej, manažérskej a projekčnej činnosti.  Prakticky od školských revolučných časov 1989  sa aktívne zaujímam o aktuálne politické  dianie v našom štáte, našej komunite a regióne. Zastávam kresťanské a konzervatívne pravicové hodnoty.  Som názoru, že hospodárstvo má byť založené na slobode podnikania a ochrane súkromného vlastníctva. Vážim si tradície, zvyklosti v občianskej spoločnosti i kultúre. Mám zato, že podnikateľská sféra je rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti v trhovej ekonomike na všetkých jej úrovniach, pretože má významnú úlohu v procese efektívneho zvládania konkurenčných tlakov trhových síl. Podniky a podnikatelia sú nositeľmi stabilizácie, rozvoja a zamestnanosti v ekonomike štátu ale aj regiónu.

Mojim cieľom v komunálnej politike je naštartovať proces prípravy projektu a povolení pre podzemnú rýchlo železnicu – METRO a prepojíme ju s MHD, prímestskou dopravou a regionálnymi vlakmi.  Chcem rozvíjať hlavné výhody Bratislavského kraja, kde patrí jeho centrálna poloha v stredoeurópskom priestore. Preto je potrebné podporovať cezhraničnú spoluprácu BSK so susedným Rakúskom a Maďarskom. To predovšetkým v oblasti verejnej dopravy ale ja rozvoja spoločných cezhraničných aktivít.  Chcem systematicky pokračovať v nastolenom trende v obnove, modernizácii a výstavbe nových cyklistických chodníkov.

Mojou životnou filozofiou je známe „ Pomôž si človeče aj pán Boh ti pomôže !“ čo znamená, že  s aktívnym a zodpovedným prístupom k problémom je možné všetky prichádzajúce problémy vyriešiť. Naopak pasivita speje obyčajne k prehlbovaniu problémov s často fatálnymi následkami. My ako spoločnosť potrebujeme zabezpečiť a ochrániť nie len práva občanov ale aj to aby si občania plnili zákonné svoje povinnosti.  Len zodpovedným prístupom v plnení svojich povinnosti každým občanom je spoločnosť zodpovednejšia, bohatšia a kvalitnejšia. Som za slobodu prejavu a rešpektovanie názorov, ale aj zabezpečovanie potrieb v spoločnosti podľa názoru väčšiny a zároveň odmietam presadzovaný diktát menšiny.  Aj preto sa chce uchádzať o dôveru v blížiacich sa komunálnych voľbách na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta Bratislava ako aj poslanca mestskej časti Vajnory.

 

Moje štatistiky

Myslím si, že za každého hovoria najmä činy. Preto Vám predstavujem moje stručné štatistiky.

cez 0 mld. EUR
riadených investícií
0
dokončených projektov
0
rokov skúseností

Moje názory na Facebooku

Moje blogy

Ďakujem za Vašu podporu

vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. októbra 2022.