Parkovanie a doprava zadarmo len pre rezidentov

Ak sa v meste nachádza priliš veľa automobilov z mesta sa stáva jedno veľké parkovisko, mesto je upchaté a život je neznesiteľným.

Na vyriešenie dopravných problémov obyčajné know-how nestači. Ulice môžeme používať iba v tedy, ak sa príliž nepouživajú t.j. sú priepustné. To asi ale žiada zásah viac ekonóna ako dopravného inžiniera.

Rušenie parkovacích miest a drahé rezidenčné parkovanie vytvára neúmerný ekonomický tlak na lokálnych obyvateľov. Lokálnym obyvateľom je potrebné zlepšiť kvalitu života a naopak zabrániť extetnej doprave do zapchatej metropoly a motivovať k rozvíjaniu života v odľahlejších mestkých častiach a nezaťažovať preplnené centrum.

Vodiči zväčša neberú do úvahy , že ich auto spomaľuje všetkých ostatných. Najlepším spôsobom ako sa s touto potrebou vyrovnať je začať za použivanie ciest vyberať peniaze.

Nie za parkovanie ale za vstup do centrálnych mestských zón. Samozrejme spoplatnenie by bolo len pre nerezidentov. Ideálny je elektronický a plne automatizovaný výber mýta.

Zrazu sa stane doprava v Bratislave témov nie len pre rezidentov ale predovšetkým pre nerezidentov. Bude to mať tri pozitívne efekty. Zníži sa objem externej dopravy do metropoly, zníži sa potreba parkovacích miest a vytvorí sa vyšší spoločenský záujem aj nerezidentov na zlepšenie verejnej dopravy v Bratislave.

Čo vy na to ?

Ďakujem za Vašu podporu

vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. októbra 2022.